NE
YAPIYORUZ?

Yatırım Rehberi

İnovaksiyon Proje Ajansı, proje geliştirme ve proje yönetimi konularında danışmanlık vermek üzere kurulmuştur.

Yatırım Bölgeleri

Türkiye’de üç çeşit yatırım bölgesi bulunmaktadır: ​​

  1. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri – Teknoparklar

Teknoloji Geliş​tirme Bölgeleri (TGB), Ar-Ge çalışmalarını desteklemek ve yüksek teknoloji alanındaki yatırımları çekmek üzere tasarlanmış alanlardır. Hâlihazırda 63’ü faaliyette olan 84 adet TGB mevcuttur; diğer 21 bölgenin ise onayı alınmış olup yapımı devam etmektedir. 

  1. Organize Sanayi Bölgeleri

Organize Sanayi Bölgeleri (OSB), şirketlerin hazır altyapı ve sosyal tesisleri kullanarak faaliyette bulunmalarını sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu bölgelerde sağlanan altyapıya yol, su, doğal gaz, elektrik, iletişim, atık arıtma ve diğer hizmetler dâhildir. 

81 ilde, hâlihazırda 258’i faal, toplam 353 adet OSB mevcuttur; geri kalan 95 OSB’nin yapımı hâlen Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde devam etmektedir. Ayrıca, OSB’lerde 32.000’den fazla parselde 67.000’in üzerinde şirket üretim yaparken, 2 milyondan fazla kişi istihdam edilmektedir.

  1. Serbest Bölgeler ​​

Serbest Bölgeler, ülkenin siyasi sınırları içinde yer almalarına rağmen gümrük bölgelerinin kapsamları dışında konumlandırılan özel alanlardır. Bu bölgeler ihracat odaklı yatırımların sayısını artırmak üzere tasarlanmıştır. Gümrük bölgelerindeki ticari, finansal ve ekonomik alanlarda uygulanan yasal ve idari düzenlemeler, serbest bölgelerde uygulanmamakta veya kısmen uygulanmaktadır. 

Türkiye’de, AB ve Orta Doğu pazarlarına yakın toplam 19 adet Serbest Bölge bulunmaktadır. Serbest Bölgeler; Akdeniz, Ege ve Karadeniz’deki limanlarla uluslararası ticaret yollarına erişimin kolayca sağlanabildiği noktalarda yer almaktadır.

Teklif Al