Mentörlük

İnovaksiyon Proje Ajansı, çözüm ortaklığı yapmaktadır.

Ekibimizde yer alan mentörlerin tümü 1601 – TÜBİTAK Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında “1601-2015-3” kodlu “Mentor Eğiticisi Çağrısı” kapsamında akredite olmuş kuruluşlarda “İş Geliştirme” konu başlığında eğitim almıştır.

Mentörlerimizin uzmanlık alanları aşağıdaki gibidir;

Pazar Analizi & Yeni Pazarlara Giriş Stratejileri

Finansal Kaynaklara Erişim

Ürün Konumlandırma

Markalaşma

Değer Önerisi Yönetimi

Mentörlük hizmeti kapsamında; iş modeli kurgulama ve geliştirme, teşvikler ve hibeler, yatırımcı sunumu hazırlama, pitch deck hazırlama konuları ele alınmaktadır. Ayrıca, girişimcilere 360 derece hızlandırma programı sunulmakta ve hizmetler bütüncül olarak bir sürece yayılarak, fikrin ve/veya girişimin olgunlaşması ve ticarileşmesi sağlanmaktadır.

Teklif Al