NE
YAPIYORUZ?

Yatırım Rehberi

İnovaksiyon Proje Ajansı, proje geliştirme ve proje yönetimi konularında danışmanlık vermek üzere kurulmuştur.

Çalışma İzni

Çalışma izni, Türkiye Cumhuriyeti’nde bulunup çalışmak isteyen her yabancının, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına başvurarak edinmesi gereken, yabancıya Türkiye’de çalışma ve ikamet hakkı veren bir belgedir.

  1. Süreli Çalışma İzni

Çalışma izin başvurusu olumlu değerlendirilen yabancıya, iş veya hizmet sözleşmesinin süresini aşmamak koşuluyla, gerçek veya tüzel kişiye ya da kamu kurum veya kuruluşuna ait belirli bir iş yerinde veya bunların aynı iş kolundaki iş yerlerinde belirli bir işte çalışmak şartıyla, ilk başvuruda en fazla bir yıl süreli çalışma izni verilmektedir.

  1. Süresiz Çalışma İzni

Türkiye’de uzun dönem ikamet izni veya en az sekiz yıl kanuni çalışma izni olan yabancılar süresiz çalışma iznine başvurabilmektedir. Ancak, yabancının başvuru şartlarını taşıması yabancıya mutlak hak sağlamamaktadır.

Süresiz çalışma izni olan yabancı, özel kanunlardaki düzenlemeler hariç, sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı kalmak ve bu hakların kullanımında ilgili mevzuat hükümlerine tabi olmak şartıyla, Türk vatandaşlarına tanınan haklardan yararlanmaktadır.​

Bütün başvurularda yabancıların ​pasaport, fotoğraf ve iş sözleşmesi örneği gereklidir.

Teklif Al