NE
YAPIYORUZ?

Yatırım Rehberi

İnovaksiyon Proje Ajansı, proje geliştirme ve proje yönetimi konularında danışmanlık vermek üzere kurulmuştur.

İş Kurma

Türkiye’nin Doğrudan Yabancı Yatırımlar (DYY) Kanunu, eşit muamele ilkesine dayalı olup uluslararası yatırımcıların yerel yatırımcılar ile aynı hak ve yükümlülüklere sahip olmasına olanak tanımaktadır.

Şirket kurma ve hisse devri koşulları, yerel yatırımcılara uygulananlar ile aynıdır. Yabancı yatırımcılar, Türk Ticaret Kanununda belirtilen tüm şirket türlerini kurabilmektedir.

Şirket Kuruluşu

  1. Ana sözleşmenin çevrimiçi gönderilmesi
  2. Şirket belgelerinin düzenlenmesi ve noter tasdiki
  3. Potansiyel vergi numarasının alınması
  4. Sermayenin belirli bir yüzdesinin Rekabet Kurumu’nun hesabına yatırılması
  5. Kuruluş sermayesinin en az %25’inin bir bankaya yatırılması
  6. Ticaret Sicili Müdürlüğüne tescil başvurusu yapılması
  7. Yasal defterlerin tasdikletilmesi
  8. İmza sirkülerinin düzenlenmesi

 

Teklif Al