KOSGEB MAKİNE DESTEĞİ NEDİR?

KOSGEB, Yeşil Sanayi Destek Programı alt bileşeni olarak “Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi” çağrısı yayımlamıştır. Çağrının amacı, sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin çevresel sürdürülebilirlik, rekabet edebilirlik, yatırım fırsatları, dijitalleşme ve kaynak temininde kapasitelerinin geliştirilmesine ve öncelikli ihtiyaçlarının çevresel duyarlılık ve kaynak verimliliği olarak karşılanmasına katkıda bulunmaktır.

Programın en temel şartı işletmenin ölçeğidir. Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler başvurabilecektir. Mikro işletmeler başvuru yapamayacaktır. Ek olarak, başvuru yapacak tüm işletmelerin proje teklif çağrısı ilan tarihi itibariyle en az 2 yıl önce kurulmuş olması gerekmektedir.

Sektörel anlamda geniş bir çerçevede destekleme öngörülmektedir. İmalatçı işletmelerin tümü, eğer diğer başvuru kriterlerini sağlıyorsa başvuru yapabilir. İmalat dışında da desteklenen sektörler bulunmaktadır. Sektörler listesi için https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/9029/turkiye-yesil-sanayi-projesi bağlantısı ziyaret edilebilir.

Başvuruda aranan diğer koşullar ise aşağıdaki gibidir;

 • İşletme, Findeks kredi notu endeksine göre “orta riskli”, “az riskli”, “iyi” veya “çok iyi” gruplandırmalarından birinde yer almalıdır.
 • Proje toplam bütçesi en az 1.000.000 TL olmalıdır.

Başvuru yapılabilecek konular;

 • Enerji verimliliği;
 • Su verimliliği;
 • Hammadde verimliliği;
 • Sürdürülebilir ve iklime dayanıklı atık geri dönüşümü;
 • Endüstriyel simbiyoz;
 • Döngüsel ekonomi şeklindedir.

Destek unsurları:

 • Yeni Personel İstihdamı: 500.000 TL’ye kadar
 • Makine, Teçhizat: 3.500.000 TL’ye kadar
 • Yazılım: 500.000 TL’ye kadar
 • Hizmet Alımı: 500.000 TL’ye kadar

Desteğin üst limiti 4.000.000 TL.’dir. Destek oranı % 70 olduğu için 5.700.000 TL.+ KDV bütçe sunulursa 4.000.000 TL olarak belirlenmiş destek üst limitten faydalanılabilecektir. Destek unsurları üst limitleri dahilinde birkaç gider kaleminden oluşan faaliyet bütçesi kurgulanabilir. İşletmenin proje başvuru formunda en az iki gider grubu yer almalıdır. Dolayısıyla, sadece makine, teçhizat bütçesi sunarak başvuru yapılamayacaktır. Ek olarak, destek oranı deprem bölgesinde % 80 ve % 90 oranında il bazlı değişiklik göstermektedir. Detaylı olarak deprem bölgesine il bazlı destek oranları için https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/9029/turkiye-yesil-sanayi-projesi sayfası ziyaret edilebilir.

Program hakkında sunulması gereken diğer ekler ve başvuru koşulları hakkında daha detaylı bilgi almak için ajansımız ile iletişim kurabilirsiniz.

Teklif Al