KOSGEB KİRA DESTEĞİ VERİR Mİ?

KOSGEB Ar-Ge İnovasyon Destek Programı kapsamında kira desteği vermektedir. Kira desteği, başlangıç sermayesi desteği benzeri şekilde girişimci olarak ar-ge inovasyon programına başvuru yapanlara sağlanan bir destektir. 

 

KOSGEB Ar-Ge İnovasyon Programı değerlendirme kriterleri aşağıdaki gibidir;

  • Yeni bir ürün/süreç/hizmet üretilmesi 
  • Mevcut bir ürün/süreç/hizmet geliştirilmesi, iyileştirilmesi
  • Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi
  • Maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi

 

Ar-Ge İnovasyon Programına girişimci olarak başvuru yapacak kişilerde aranan kriterler aşağıdaki gibidir;

  • Üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenciler,
  • Yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini başvuru tarihinden en çok 5 yıl önce almış olanlar,
  • Öğretim elemanları

 

Özetle, ar-ge niteliği taşıyan ve uygun başvuru sahibi kişiler girişimci olarak ar-ge inovasyon destek programına başvuru yapabilir. Bu şartlar altında başlangıç sermayesi alarak şirket kuruluş ve ofis donanım masrafları desteklenir. Ayrıca, kira giderleri de bu statü altında kurulan şirketler için desteklenir. 

 

Kira Desteğinin üst limiti, net kira bedeli üzerinden (stopaj ve ortak giderler hariç) proje süresince, kiralanan yerin;

  • Teknopark sınırları içinde yer alması durumunda aylık azami 1.250 TL olmak üzere toplam 30.000 TL’dir.
  • Teknopark sınırları dışında yer alması durumunda aylık azami 1.000 TL olmak üzere toplam 24.000 TL’dir.

 

Teklif Al