KOSGEB GÜNEŞ ENERJİSİ ( GES ) YATIRIMLARI DESTEĞİ NEDİR?

KOSGEB, Yeşil Sanayi Destek Programı alt bileşeni olarak güneş enerjisi ( GES ) yatırımlarını destek kapsamında almıştır. Destek üst limiti 14.000.000 TL. olarak belirlenmiştir. Çağrının amacı, sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin enerji sistemlerini karbondan arındırmak, KOBİ’leri çevre dostu teknolojilerin kullanımı konusunda bilinçlendirmek ve KOBİ’lerin enerji maliyetlerini düşürerek rekabet güçlerini artırmaktır.

Programın en temel şartı işletmenin ölçeğidir. Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler başvurabilecektir. Mikro işletmeler başvuru yapamayacaktır. Ek olarak, başvuru yapacak tüm işletmelerin proje teklif çağrısı ilan tarihi itibariyle en az 2 yıl önce kurulmuş olması gerekmektedir.

Sektörel anlamda geniş bir çerçevede destekleme öngörülmektedir. İmalatçı işletmelerin tümü, eğer diğer başvuru kriterlerini sağlıyorsa başvuru yapabilir. İmalat dışında da desteklenen sektörler bulunmaktadır. Sektörler listesi için https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/9029/turkiye-yesil-sanayi-projesi bağlantısı ziyaret edilebilir.

Başvuruda aranan diğer koşullar ise aşağıdaki gibidir;

  • İşletme, Findeks kredi notu endeksine göre “orta riskli”, “az riskli”, “iyi” veya “çok iyi” gruplandırmalarından birinde yer almalıdır.
  • İşletmenin proje başvuru yapılan aydan önceki son 12 aya ait toplam enerji tüketiminin 20 Ton Eşdeğeri Petrol (TEP) / eşdeğer kilowatt saat (kWh) veya bu değerlerin üzerinde olması gerekmektedir. Başvuru yaptığı ay dikkate alınmaz.
  • Başvuru tarihinde işletmenin; yetkili kurum/kuruluşlardan alınmış geçerli “Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu”na sahip olması gerekmektedir.
  • Proje toplam bütçesi en az 1.000.000 TL olmalıdır.

Desteğin üst limiti 14.000.000 TL’dir, daha açık ifadeyle, destek oranı % 60 olduğu için 23.333.333 TL.+KDV bütçe sunulursa destek üst limitinden faydalanılabilecektir. Üst limitler dikkate alındığında KDV dahil olarak hesaplama yapıldığında 28.000.000 (KDV dahil) bütçeye karşılık 14.000.000 TL. destek sağlanacaktır. Ancak, destek oranı deprem bölgesinde % 80 ve % 90 oranında il bazlı değişiklik göstermektedir. Detaylı olarak deprem bölgesine il bazlı destek oranları için https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/9029/turkiye-yesil-sanayi-projesi sayfası ziyaret edilebilir.

Güneş enerjisi ( GES ) yatırımlarını desteğinin en önemli kriterlerinin biri de destek ödemesinin talep edilmesi aşamasıdır. İşletmenin Ödeme Talep edilebilmesi için (Erken Ödeme Talebi dâhil) “Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu” tarihinden sonra yetkili kurum/kuruluşlardan “Kabul Tutanağı” almış olması gerekir.

Program hakkında sunulması gereken diğer ekler ve başvuru koşulları hakkında daha detaylı bilgi almak için ajansımız ile iletişim kurabilirsiniz.

Teklif Al