KIRSAL KALKINMA PROGRAMI (KKYDP) 14. ETAP NEDİR?

KKYDP 14. Etap programı yayımlanmıştır. Bu kapsamda Mart 2021 ilk haftasına kadar başvuru süreci devam edecek olan program ile aşağıdaki yatırım konularına destekler verilecektir;

 • Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar, (Bitkisel Ürünler, Hayvansal Ürünler, Tıbbi Aromatik Ürünler, Çelik Silo, Soğuk Hava Deposu)
 • Proje Kapsamında Yer Alan Tesislerde Kullanılmak Üzere Enerji Üretim Tesisleri
 • Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yapılmasına Yönelik Yatırımlar (Deniz, İç Su Yetiştiriciliği)
 • Hayvansal Ve Bitkisel Orijinli Gübre İşlenmesi, Paketlenmesi Ve Depolanması Yatırımları,
 • Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar;
  • Büyükbaş Hayvancılık Sabit Yatırımları
  • Küçükbaş Hayvancılık Sabit Yatırımları
  • Kanatlı Yetiştiriciliği Sabit Yatırımları
  • Sera Yatırımları (İklimlendirme, sulama ve gübreleme sistemli modern seralar)
  • Kültür Mantarı Üretimi Sabit Yatırımları
  • Büyükbaş/Küçükbaş Kesimhane Yatırımları (Sadece modernizasyon yatırımı)
  • Kanatlı Kesimhane Yatırımları

KKDYP 14. Etap programına başvuru yapmak için uygun başvuru sahiplerinde aranan özellikler nelerdir?

Bakanlığın herhangi bir kayıt sistemine kayıtlı olan gerçek ve tüzel kişiler başvurabilir. Tüzel kişiler kapsamında Küçük Orta Ölçekli İşletme kapsamında yer alan Anonim, Limited ve Kollektif Şirketler ile Kooperatif ve Birlikler başvurabileceklerdir.

Belirtilen tüzel kişilikler kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet alanları ile ilgili yatırım konularına başvurabilirler.

KKYDP 14. Etap programı bütçe limitleri ve destek oranı ne kadardır?

Proje limitleri başvuru sahibinin özelliğine göre değişmemekte olup tüm yatırım konularına yönelik olarak Hibeye Esas Proje Tutarı;

 • Yeni Yatırımlar İçin: 3.000.000 TL
 • Tamamlama Yatırımları İçin: 2.000.000 TL
 • Kapasite Artırımı Yatırımları İçin: 1.500.000 TL
 • Teknoloji Yenileme/Modernizasyon Yatırımları İçin: 1.500.000 TL

Program bütçeleri KDV hariç rakamlardan oluşmakta ve yukarıda belirtilen Hibeye Esas Proje Tutarının azami % 50 si hibe olarak yatırımcıya ödenecektir.

Hibeye esas Proje Tutarı 250.000-TL altında olan başvurular kabul edilmeyecektir.

Proje bütçesi yukarıda belirtilen limitlerin üzerinde ise kalan kısımlar yatırımcının kaynaklarından sağlanacaktır.

Örnek vermek gerekirse; proje kapsamında yeni tesis yatırımı yapılacağını düşünelim. Hibeye esas proje tutarı 3.000.000 TL. üst limiti bulunmaktadır. Bu yatırım için 1.500.000 TL. hibe talebi yapılabilir. KKYDP % 50 oranla destek sağlamaktadır. Ayrıca, yatırım 3.000.000 TL. bütçe ile tamamlanamıyorsa, bu tutarın üzerindeki harcamalar ayni katkı olarak, tamamen yatırımcının özkaynağı ile finanse etmesi gereken bütçe olarak başvuru aşamasında detaylandırılmalıdır ve proje süreci içinde tamamlanması gerekmektedir.

KKDYP 14. Etap hangi gider kalemlerini desteklemektedir?

Başvuru projesi uygun bulunan yatırımcılar ile imzalanacak olan Hibe Sözleşmesi tarihinden sonra, satın alma mevzuatı ile diğer program mevzuatına uygun olmak koşuluyla;

 • İnşaat işleri alım giderleri,
 • Makine ekipman malzeme alım giderleri program kapsamında desteklenebilecektir.

Teklif Al