İMALAT YAPILMASA DA DESTEK ALINABİLİR Mİ?

KOSGEB Geleneksel Girişimci Destek programı, imalat yapmayan ticari işletmelere yönelik tasarlanmış bir programdır. Tarım, hayvancılık, ormancılık, eğlence, spor, eğitim, sağlık hizmetleri işletmeleri dışındaki tüm faaliyet konuları desteklenir.

 

Geleneksel Girişimci Destek programı;

  • Şirket kuruluş desteği vermektedir. İşletmesini gerçek kişi ( şahıs ) işletme şeklinde kuranlar 5.000 TL., tüzel kişi ( limited, anonim ) işletme şeklinde kuranlar 10.009 TL. destek almaktadır.
  • Performans dönemi desteği vermektedir. Yeni kurulan işletme sağladığı istihdama göre destek almaktadır. Performans dönemi desteği şirket kuruluş tarihinden sonra ilk yılın sonunda ve ikinci yılında sonunda olmak üzere iki kere verilir. Destek tutarı için SGK 4A kapsamında ödenen prim gün sayısı esas alınır. Her bir performans dönemi üst limiti 20.000 TL.’dir. Üst limitten destek alabilmek için ilk yıl en az 3, ikinci yıl en az 4 sigortalı personel istihdamı gerekmektedir. 
  • Sertifika desteği vermektedir. Bu destekten destek programı başvuru tarihi itibarıyla 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca güncel İşyeri Tehlike Sınıfları Listesinde yer alan iş kollarından tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfında yer alan NACE Koduna sahip işletme faydalanabilir. Sertifika desteği kapsamında desteklenen işletmenin faaliyet konusu ile uyumlu mesleki ve teknik sertifikalar için geri ödemesiz olarak 5.000 TL’ye kadar destek sağlanır. Sertifika başına azami destek tutarı 1.000 TL’dir.

Teklif Al